ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

08.01.2014

м. Київ

1

 

 

Про внесення змін до типових анкет обстежень ділової активності підприємств та Загального табеля (переліку) форм державних статистичних спостережень на 2014 рік  

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державного статистичного спостереження "Стан ділової активності підприємств"

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести зміни до типових анкет обстежень ділової активності підприємств, затверджених наказом Держстату України від 27 грудня 2012 року № 544, виклавши їх у новій редакції, що додається.

 

2. Внести до наказу Держстату України від 27 грудня 2012 року № 544 "Про затвердження типових анкет обстежень ділової активності підприємств"  (далі – наказ) такі зміни:

у підпункті 1.4 слова "Типова анкета для підприємства роздрібної торгівлі" замінити словами "Типова анкета для підприємства роздрібної торгівлі, з технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, оптової торгівлі деталями та приладдям для автотранспортних засобів".

 

3. Внести до розділу "Статистика ділової активності підприємств" Загального табеля (переліку) форм державних статистичних спостережень на 2014 рік, затвердженого наказом Держстату України від 19 грудня 2013 року № 403, такі зміни:

3.1. По тексту цифри та знак "27.12.2012 №544" замінити цифрами, знаком та словами "27.12.2012 №544 зі змінами".

3.2. Найменування форми в пункті 4 викласти в такій редакції: "Типова анкета для підприємства роздрібної торгівлі, з технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, оптової торгівлі деталями та приладдям для автотранспортних засобів".

 

4. Департаменту координації статистичної діяльності та поширення інформації (Остапчук О.Е.) забезпечити оприлюднення Загального табеля (переліку) форм державних статистичних спостережень на 2014 рік з урахуванням змін, внесених пунктом 3 цього наказу, на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України.

 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

В.о. Голови

В.О.Піщейко