ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

08.01.2014

м. Київ

№ 2

 

 

Про затвердження анкет обстежень ділової активності підприємств за І квартал 2014 року  

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", підпункту 3 1 пункту 4 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого Указом Президента України від
06 квітня 2011 року № 396/2011, ураховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 Господарського кодексу України та наказу Держстату України від 27 грудня 2012 року № 544
"Про затвердження типових анкет обстежень ділової активності підприємств" (зі змінами),

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації анкети обстежень ділової активності підприємств за І квартал 2014 року (далі – анкети), що додаються:

 1.1. № 2К–П (квартальна) "Анкета для промислового підприємства за І квартал 2014 року".

 1.2. № 2К–Б (квартальна) "Анкета для будівельного підприємства за І квартал 2014 року".

 1.3. № 2К–Т (квартальна) "Анкета для підприємства роздрібної торгівлі, з технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, оптової торгівлі деталями та приладдям для автотранспортних засобів за І квартал 2014 року".

 1.4. № 2К–СП (квартальна) "Анкета для підприємства сфери послуг за І квартал 2014 року".

 1.5. № 2К–Тр (квартальна) "Анкета для транспортного підприємства за І квартал 2014 року".

 1.6. № 2К–С (квартальна) "Анкета для сільськогосподарського підприємства за І квартал 2014 року".

 

2. Поширити анкети, затверджені цим наказом, на юридичних осіб за переліком, установленим органами державної статистики.

 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

В.о. Голови

В.О.Піщейко