ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

01.07.2014

м. Київ

204

 

 

Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-нк (річна) "Звіт про роботу аспірантури та докторантури"

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень з питань діяльності аспірантури та докторантури

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форму державного статистичного спостереження зі статистики діяльності аспірантури та докторантури № 1-нк (річна) "Звіт про роботу аспірантури та докторантури" (далі – форма), що додається, та ввести її у дію, починаючи зі звіту за 2014 рік.

 

2. Поширити форму державного статистичного спостереження, затверджену цим наказом, на вищі навчальні заклади, наукові установи, які мають аспірантуру або докторантуру.

 

3. Департаменту статистики послуг (Калачова І.В.) здійснювати методологічне керівництво збиранням і опрацюванням даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

 

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

 

5. Визнати таким, що втратив чинність, з 01 січня 2015 року наказ Держкомстату України від 12 липня 2010 року № 268 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-нк (річна) "Звіт про роботу аспірантури та докторантури".

 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

 

 

 

Голова

О.Г.Осауленко