ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

02.07.2014

м. Київ

205

 

 

Про затвердження анкет обстежень ділової активності підприємств за ІІІ та ІV квартали 2014 року

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", ураховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 Господарського кодексу України та наказу Держстату України від 27 грудня 2012 року № 544 "Про затвердження типових анкет обстежень ділової активності підприємств" (зі змінами),

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити анкети обстежень ділової активності підприємств за ІІІ та IV квартали 2014 року (далі – анкети), що додаються:

1.1. № 2К–П (квартальна) "Анкета для промислового підприємства за ІІІ квартал 2014 року".

1.2. № 2К–Б (квартальна) "Анкета для будівельного підприємства за ІІІ квартал 2014 року".

1.3. № 2К–Т (квартальна) "Анкета для підприємства роздрібної торгівлі, з технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, оптової торгівлі деталями та приладдям для автотранспортних засобів за ІІІ квартал 2014 року".

1.4. № 2К–СП (квартальна) "Анкета для підприємства сфери послуг за ІІІ квартал 2014 року".

1.5. № 2К–Тр (квартальна) "Анкета для транспортного підприємства за ІІІ квартал 2014 року".

1.6. № 2К–С (квартальна) "Анкета для сільськогосподарського підприємства за ІІІ квартал 2014 року".

1.7. № 2К–П (квартальна) "Анкета для промислового підприємства за IV квартал 2014 року".

1.8. № 2К–Б (квартальна) "Анкета для будівельного підприємства за IV квартал 2014 року".

1.9. № 2К–Т (квартальна) "Анкета для підприємства роздрібної торгівлі, з технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, оптової торгівлі деталями та приладдям для автотранспортних засобів за IV квартал 2014 року".

1.10. № 2К–СП (квартальна) "Анкета для підприємства сфери послуг за IV квартал 2014 року".

1.11. № 2К–Тр (квартальна) "Анкета для транспортного підприємства за IV квартал 2014 року".

1.12. № 2К–С (квартальна) "Анкета для сільськогосподарського підприємства за IV квартал 2014 року".

 

2. Поширити анкети, затверджені цим наказом, на юридичних осіб за переліком, установленим органами державної статистики.

 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В.О.

 

 

Голова

О.Г.Осауленко