ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

02.07.2014

м. Київ

206

 

 

Про затвердження форм державних статистичних спостережень у галузі сільського господарства

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики сільського господарства й отримання повної, всебічної та об’єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень зі статистики сільського господарства, що додаються, та ввести їх у дію:

 

1.1. Річні – зі звіту за 2014 рік:

№ 21-заг "Реалізація сільськогосподарської продукції за 20__ рік";

№ 50-сг "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 20__рік";

№ 10-мех "Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах у 20__ році".

 

1.2. Річні – зі звіту про посіви під урожай 2015 року:

№ 4-сг "Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 20 __ року";

№ 4-сільрада "Посівні площі сільськогосподарських культур у домашніх  господарствах на території сільської ради під урожай  20 __ року".

 

1.3. Періодичні – зі звіту за січень 2015 року:

№ 21-заг (місячна) "Реалізація сільськогосподарської продукції за січень-_____20__ року";

№ 11-заг (квартальна) "Надходження худоби та птиці на переробні підприємства за січень– __________ 20__ року ".

 

1.4. Вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності населення в сільській місцевості – з 01 травня 2015 року:

№ 01-СГН "Запитальник базового інтерв’ю";

№ 02-СГН "Запитальник щомісячного інтерв’ю".

 

2. Поширити форми державних статистичних спостережень, затверджені цим наказом:

 

2.1. № 21-заг (річна), № 50-сг (річна), № 10-мех (річна), № 21-заг (місячна) – на юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за переліком, установленим органами державної статистики відповідно до затвердженої методології.

 

2.2. № 4-сг (річна), № 11-заг (квартальна) – на юридичних осіб,  відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються відповідним видом економічної діяльності, за переліком, установленим органами державної статистики відповідно до затвердженої методології.

 

2.3. № 4-сільрада – на сільські, селищні та міські ради, на території яких розташовані сільські населені пункти.

 

2.4. № 01-СГН, № 02-СГН – на мережу домогосподарств, відібраних для обстеження їх сільськогосподарської діяльності відповідно до програми державного статистичного вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності населення в сільській місцевості.

 

3. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О.М.) здійснювати методологічне керівництво щодо збирання й опрацювання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

 

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

 

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держстату України від 14 червня 2013 року № 181 "Про затвердження форм державних статистич­них спостережень у галузі сільського та рибного господарства" у частині форм державних статистичних спостережень: № 1-риба "Вилов риби, добування інших водних живих ресурсів за 20_ рік",  № 21-заг "Реалізація сільськогосподарської продукції за 20__ рік", № 50-сг "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 20__рік", № 10-мех "Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах у 20__ році", № 4-сг "Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 20 __ року", № 4-сільрада "Посівні площі сільськогосподарських культур у домашніх  господарствах на території сільської ради під урожай  20 __ року" та № 21-заг (місячна) "Реалізація сільськогосподарської продукції за січень-_____20__ року" – з 01 січня 2015 року; № 11-заг (квартальна) "Надходження худоби та птиці на переробні підприємства за січень– __________ 20__ року " – з 01 лютого 2015 року; вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності населення в сільській місцевості  – № 01-СГН "Запитальник базового інтерв’ю" та № 02-СГН "Запитальник щомісячного інтерв’ю" – з 01 травня 2015 року.

 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови  Власенко Н.С.

 

 

 

Голова

О.Г.Осауленко