ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

05.08.2014

м. Київ

225

 

 

Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики капітальних інвестицій, будівництва та інвестиційних проектів

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики капітальних інвестицій, будівництва та інвестиційних проектів й отримання повної, всебічної й об'єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень зі статистики капітальних інвестицій, будівництва та інвестиційних проектів, що додаються, та ввести їх у дію зі звіту:

1.1. За 2014 рік:

№ 2-інвестиції (річна) "Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів".

1.2. За січень–березень 2015 року:

№ 2-інвестиції (квартальна) "Капітальні інвестиції";

№ 1-буд (квартальна) "Інформація про об'єкт, на який отримано документ на виконання будівельних робіт з нового будівництва";

№ 2-буд (квартальна) "Звіт про прийнятий в експлуатацію закінчений будівництвом об’єкт";

№ 1-ІП (квартальна) "Звіт підприємства про реалізацію інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні або на території пріоритетного розвитку".

1.3. За січень 2015 року:

№ 1-кб (місячна) "Звіт про виконання будівельних робіт".

 

2. Поширити форми державних статистичних спостережень, затверджені цим наказом:

2.1. № 2-інвестиції (річна), № 2-інвестиції (квартальна) – на юридичні особи – підприємства, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування.

2.2. № 1-буд (квартальна) – на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб – замовників.

2.3. № 2-буд (квартальна) – на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб – замовників та місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування щодо об'єктів, забудовниками яких є фізичні особи або фізичні особи-підприємці.

2.4. № 1-кб (місячна) – на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що виконують будівельні роботи, за переліком, установленим органами державної статистики, відповідно до затвердженої методології.

2.5. № 1-ІП (квартальна) – на юридичних осіб, які знаходяться у спеціальних (вільних) економічних зонах або на територіях пріоритетного розвитку та реалізують у цих зонах або на територіях інвестиційні проекти (за кожним проектом).

 

3. Департаменту статистики виробництва (Овденко Л.М.) здійснювати методологічне керівництво щодо збирання й опрацювання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

 

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державних статистичних спостережень,  затвердженими цим наказом.

 

5. Визнати такими, що втратили чинність:

5.1. Наказ Держстату України від 24.10.2013 № 321  "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики капітальних інвестицій, основних засобів та будівництва" в частині форм: № 2-інвестиції (річна) "Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів" – з 01 січня 2015 року; № 1-кб (місячна) "Звіт про виконання будівельних робіт"  – з 01 лютого 2015 року; № 2-інвестиції (квартальна) "Капітальні інвестиції" – з 01 квітня 2015 року.

5.2. Наказ Держстату України від 04.11.2013 № 338 "Про затвердження форм державного статистичного спостереження зі статистики дозволів на будівництво" – з 01 квітня 2015 року.

5.3. Наказ Держстату України від 20.07.2012 № 308 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики капітальних інвестицій, інвестиційних проектів і будівництва" – з 01 квітня 2015 року.

 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В.О.

 

 

 

Голова

О.Г.Осауленко