ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

19.08.2014

м. Київ

243

 

 

Про затвердження форм державних статистичних спостережень із екології, лісового та мисливського господарства

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики екології, лісового та мисливського господарства й отримання повної, всебічної та об’єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень зі статистики екології, лісового та мисливського господарства, що додаються, та ввести їх у дію:

1.1. Річні  –  зі звіту за 2014 рік:

№ 2-тп (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря за 20__ рік";

3-лг "Лісогосподарська діяльність за 20__ рік";

№ 2-тп (мисливство) "Ведення мисливського господарства за 20__рік";

1-відходи "Утворення та поводження з відходами за 20__ рік";

№ 1-екологічні витрати "Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі за 20__рік ".

1.2. Періодичну – № 3-лг (квартальна) "Лісогосподарська діяльність        за   __ квартал 20__ року" – зі звіту за І квартал 2015 року.

 

2. Поширити форми державних статистичних спостережень, затверджені цим наказом:

2.1. № 2-тп (повітря) (річна) – на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які перебувають на державному обліку за обсягами  потенційних викидів забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферу, за переліком, визначеним органами державної статистики відповідно до затвердженої методології.

2.2. № 3-лг (річна) та № 3-лг (квартальна) – на юридичних осіб, яким надано у користування або власність ліси, за переліком, визначеним органами державної статистики відповідно до затвердженої методології.

2.3. № 2-тп (мисливство) (річна) – на юридичних осіб, яким надано у користування мисливські угіддя, за переліком, визначеним органами державної статистики відповідно до затвердженої методології.

2.4. № 1-відходи (річна) – на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб, діяльність яких пов’язана з утворенням, поводженням з відходами I-IV класів небезпеки, за переліком, визначеним органами державної статистики відповідно до затвердженої методології.

2.5. № 1-екологічні витрати (річна) – на юридичних осіб, які мають очисні споруди, здійснюють природоохоронні заходи, сплачують платежі за негативну дію на навколишнє природне середовище, виконують науково-дослідні роботи, надають екологічні послуги, займаються управлінською діяльністю природоохоронного спрямування, за переліком, визначеним органами державної статистики відповідно до затвердженої методології.

 

3. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О.М.) здійснювати методологічне керівництво щодо збирання і опрацювання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

 

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

 

5. Визнати таким, що втратив чинність, з 01 січня 2015 року наказ Держстату України від 14 червня 2013 року № 182 "Про затвердження форм державних статистич­них спостережень із екології, лісового, мисливського господарства та природно-заповідного фонду".

 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови  Власенко Н.С.

 

 

 

Голова

О.Г.Осауленко