ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

21.11.2014

м. Київ

356

 

 

Про затвердження форм державних статистичних спостережень № 1-опт (місячна) "Звіт про обсяг оптового товарообороту", № 1-опт (квартальна, річна) "Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі" та додатка до форми № 1-опт (квартальна, річна)

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державного статистичного спостереження зі статистики внутрішньої торгівлі й отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити та ввести у дію, починаючи:

1.1. Зі звіту за січень 2015 року – форму № 1-опт (місячна) "Звіт про обсяг оптового товарообороту", що додається.

1.2. Зі звіту за І квартал 2015 року – форму № 1-опт (квартальна, річна) "Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі", що додається.

1.3. Додаток до форми № 1-опт (квартальна, річна) "Таблиця відповідності товарів до товарних груп (до розділу ІІ)", що додається.

 

2. Поширити форми державних статистичних спостережень та додаток до форми № 1-опт (квартальна, річна), затверджені цим наказом, на юридичних осіб, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля.

 

3. Департаменту статистики торгівлі (Фризоренко А. О.) здійснювати методологічне керівництво збиранням і опрацюванням даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

 

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

 

5. Визнати такими, що втратили чинність:

5.1. З 01 лютого 2015 наказ Державного комітету статистики України від 15 липня 2010 року № 281 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики товарних ринків".

5.2. З 01 квітня 2015 року наказ Державної служби статистики України від 26 листопада 2013 року № 362 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-опт (квартальна, річна) "Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі".

 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

В.о. Голови

І.М.Жук