ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

02.12.2014

м. Київ

377

 

 

Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-держзамовлення (квартальна) "Звіт про виконання державного замовлення"

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 12, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", ураховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України,  згідно з пунктами 18 і 20 Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 року № 306, з метою подальшого вдосконалення державного статистичного спостереження щодо виконання державного замовлення й отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форму державного статистичного спостереження № 1-держзамовлення (квартальна) "Звіт про виконання державного замовлення" (далі – форма № 1-держзамовлення), що додається, та ввести її у дію, починаючи зі звіту за І квартал 2015 року.

 

2. Поширити форму державного статистичного спостереження, затверджену цим наказом, на міністерства, інші органи державної влади, установи та організації, які визначені Кабінетом Міністрів України як державні замовники.

 

3. Департаменту статистики торгівлі (Фризоренко А. О.) здійснювати методологічне керівництво збиранням і опрацюванням даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

 

4. Головному управлінню регіональної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формою державного статистичного спостереження № 1-держзамовлення, затвердженою цим наказом.

 

5. Визнати таким, що втратив чинність, з 01 лютого 2015 року наказ Державного комітету статистики України від 12 листопада 2010 року № 457 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень № 1-торги та № 1-держзамовлення" (зі змінами).

 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

В.о. Голови

І.М.Жук