ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

03.12.2014

м. Київ

378

 

 

Про затвердження Класифікації інституційних секторів економіки України

 

 

 

 

Відповідно до статті 12 Закону України "Про державну статистику", з метою впровадження нових міжнародних стандартів у сфері статистики національних рахунків

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити та ввести в дію з 01 січня 2015 року схвалену Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України Класифікацію інституційних секторів економіки України (далі − КІСЕ), що додається.

 

2. Департаменту національних рахунків та макроекономічної статистики (Нікітіна І. М.) здійснювати методологічне керівництво щодо застосування на практиці КІСЕ, затвердженої цим наказом.

 

3. Департаменту статистичної інфраструктури (Остапчук Ю. М.):

3.1. До 20 січня 2015 року завершити перекодування інституційних одиниць у статистичному реєстрі підприємств відповідно до КІСЕ, затвердженої цим наказом.

3.2. Здійснювати ведення класифікаційної ознаки за КІСЕ у статистичному реєстрі підприємств.

 

4. Департаменту структурної статистики та статистики фінансів підприємств (Кузнєцова М. С.) до 30 жовтня 2015 року здійснити розробку показників структурної статистики за 2014 рік відповідно до КІСЕ, затвердженої цим наказом.

 

5. Керівникам самостійних структурних підрозділів:

5.1. Передбачити у технологічному плані державних статистичних спостережень на 2015 рік роботи, пов'язані із запровадженням КІСЕ, затвердженої цим наказом.

5.2. Здійснити до 01 жовтня 2015 року комплекс робіт по запровадженню КІСЕ в державні статистичні спостереження.

5.3. Починаючи з річних звітів державних статистичних спостережень за 2015 рік, здійснювати розрахунки відповідно до КІСЕ, затвердженої цим наказом.

 

6. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення КІСЕ, затвердженої цим наказом, на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України.

 

7. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету статистики України від 18 квітня 2005 року № 96 "Про затвердження Класифікації інституційних секторів економіки України" (зі змінами).

 

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

В.о. Голови

І.М.Жук