ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

07.03.2014

м. Київ

№ 58

 

 

Про внесення зміни до Методологічних положень зі статистики зовнішньої торгівлі послугами

 

 

 

 

Відповідно до статей  8, 12, 13, 14 Закону України «Про державну статистику» та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести зміну до підрозділу 3.1 розділу 3 Методологічних положень зі статистики зовнішньої торгівлі послугами (далі − Методологічні положення), затверджених наказом Держстату України від 08 лютого 2013 року № 43, виклавши його у такій редакції:

«Послуги з переробки матеріальних ресурсів уключають обробку, складання, маркування й упаковку, що здійснюються підприємствами, які не є власниками товарів. Наприклад, нафтопереробка, зрідження природного газу, пошиття одягу і складання електронних пристроїв. З цієї категорії виключається складання готових будівельних конструкцій (уключається в категорію “Послуги з будівництва”), а також маркування й упаковка, необхідні для перевезення (уключаються в категорію “Транспортні послуги”).

Послуги для переробки товарів з метою реалізації у внутрішній економіці включають послуги з виробництва, обробки або переробки матеріальних ресурсів (товару, сировини) підприємством-резидентом України (експорт) / нерезидентом (імпорт), що не є власником такого товару (сировини), з метою реалізації продукції, що вироблена, оброблена або перероблена з цього товару (сировини), на території України (експорт) / країни, в якій здійснена послуга (імпорт), у тому числі й у випадку зміни права власності на цю продукцію.

 Послуги для переробки товарів з метою реалізації за кордоном уключають послуги з виробництва, обробки або переробки матеріальних ресурсів (товару, сировини) підприємством-резидентом України (експорт) / нерезидентом (імпорт), що не є власником такого товару (сировини), з метою реалізації продукції, що вироблена, оброблена або перероблена з цього товару (сировини), на території іншої країни (експорт) / України (імпорт) після повернення продукції правовласнику.».

            

2. Департаменту статистики торгівлі (Фризоренко А.О.):

2.1. Здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці Методологічних положень зі змінами, внесеними цим наказом.

2.2. Забезпечити оприлюднення Методологічних положень зі змінами, внесеними цим наказом, на офіційному веб-сайті Держстату України.

 

3. Начальникам Головного управління регіональної статистики, головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Управління статистики у м. Севастополі використовувати Методологічні положення зі змінами, внесеними цим наказом, у процесі проведення державного статистичного спостереження.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В.О.

 

 

 

Голова

О.Г.Осауленко