ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

01.04.2014

м. Київ

№ 87

 

 

Про затвердження анкет обстежень ділової активності підприємств за ІІ квартал 2014 року

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", підпункту 3 1 пункту 4 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 396/2011, ураховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 Господарського кодексу України та наказу Держстату України від 27 грудня 2012 року № 544 "Про затвердження типових анкет обстежень ділової активності підприємств" (зі змінами),

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації анкети обстежень ділової активності підприємств за ІІ квартал 2014 року (далі – анкети), що додаються:

1.1. № 2К–П (квартальна) "Анкета для промислового підприємства за ІІ квартал 2014 року".

1.2. № 2К–П дод (один раз на рік) "Анкета для промислового підприємства (додаток) за ІІ квартал 2014 року".

1.3. № 2К–Б (квартальна) "Анкета для будівельного підприємства за ІІ квартал 2014 року".

1.4. № 2К–Т (квартальна) "Анкета для підприємства роздрібної торгівлі, з технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, оптової торгівлі деталями та приладдям для автотранспортних засобів за ІІ квартал 2014 року".

1.5. № 2К–СП (квартальна) "Анкета для підприємства сфери послуг за ІІ квартал 2014 року".

1.6. № 2К–Тр (квартальна) "Анкета для транспортного підприємства за ІІ квартал 2014 року".

1.7. № 2К–С (квартальна) "Анкета для сільськогосподарського підприємства за ІІ квартал 2014 року".

 

2. Поширити анкети, затверджені цим наказом, на юридичних осіб за переліком, установленим органами державної статистики.

 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В.О.

 

 

 

Голова

О.Г.Осауленко