ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

09.07.2015

м. Київ

162

 

 

Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1П-НПП (річна) "Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції"

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики промисловості й отримання повної, всебічної та об’єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форму державного статистичного спостереження зі статистики промисловості № 1П-НПП (річна) "Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції", що додається, та ввести її у дію, починаючи зі звіту за 2015 рік.

 

2. Поширити форму державного статистичного спостереження, затверджену цим наказом, на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності та/або мають електростанції (електрогенераторні установки) потужністю менше 500 кВт.

 

3. Департаменту статистики виробництва (Петренко І. С.) здійснювати методологічне керівництво щодо збирання й опрацювання даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

 

4. Керівникам територіальних органів Держстату забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

 

5.  У наказі Держстату від 05 серпня 2014 року № 222 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики промисловості":

 

1) у пунктах 1 та 2 слово "форми" замінити словом "форму";

 

2) визнати такими, що втратили чинність:

 

підпункт 1.1. пункту 1 цього наказу у частині форми № 1П-НПП (річна) "Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції". У зв'язку з цим підпункт 1.2. пункту 1 вважати відповідно підпунктом 1.1. пункту 1;

 

підпункт 2.1. пункту 2 цього наказу. У зв'язку з цим підпункт 2.2. пункту 2 вважати відповідно підпунктом 2.1. пункту 2.

 

 6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

В.о. Голови

І. М. Жук