ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

11.11.2015

м. Київ

№ 325

 

 

Про затвердження форм державного статистичного спостереження щодо виробництва продукції тваринництва, кількості сільськогосподарських тварин і забезпеченості їх кормами

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", пункту 4 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень з питань сільського господарства й отримання повної, всебічної та об’єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форми державного статистичного спостереження щодо виробництва продукції тваринництва, кількості сільськогосподарських тварин    і забезпеченості їх кормами, що додаються, та ввести їх у дію, починаючи:

1.1. Зі звіту за 2016 рік – № 24 (річна) "Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами".

1.2. Зі звіту за січень 2017 року - № 24-сг (місячна) "Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин".

 

2. Поширити форми державного статистичного спостереження щодо виробництва продукції тваринництва, кількості сільськогосподарських тварин та забезпеченості їх кормами, затверджені цим наказом, на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за переліком, визначеним органом державної статистики відповідно до затвердженої методології.

 

3. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О. М.)  здійснювати методологічне керівництво щодо збирання й опрацювання даних за формами державного статистичного спостереження щодо виробництва продукції тваринництва, кількості сільськогосподарських тварин і забезпеченості їх кормами, затвердженими цим наказом.

 

4. Керівникам територіальних органів Держстату забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державного статистичного спостереження щодо виробництва продукції тваринництва, кількості сільськогосподарських тварин і забезпеченості їх кормами, затвердженими цим наказом.

 

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держстату від 14 червня 2013 року № 181 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень у галузі сільського та рибного господарства" (зі змінами) у частині форм державних статистичних спостережень № 24 "Стан тваринництва за 20__ рік" – з 01 січня 2017 року, № 24-сг (місячна) "Стан тваринництва на "__" _______ 20__ року" – з 01 лютого 2017 року.

 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

В.о. Голови

І. М. Жук