ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

27.11.2015

м. Київ

№ 345

 

 

Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 2-ТП (повітря) (річна) "Звіт про охорону атмосферного повітря"

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", пунктів 4, 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, ураховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень з питань охорони навколишнього природного середовища й отримання повної, всебічної та об’єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форму державного статистичного спостереження з питань охорони навколишнього природного середовища № 2-ТП (повітря) (річна) "Звіт про охорону атмосферного повітря", що додається, та ввести її у дію, починаючи зі звіту за 2015 рік.

 

2. Поширити форму державного статистичного спостереження, затверджену пунктом 1 цього наказу, на юридичних осіб,  відокремлені підрозділи юридичних осіб, що мають стаціонарні джерела викидів, за переліком, визначеним Держстатом відповідно до затвердженої методології.

 

3. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О. М.)  здійснювати методологічне керівництво щодо збирання й опрацювання даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою пунктом 1 цього наказу.

 

4. Керівникам територіальних органів Держстату забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою пунктом 1 цього  наказу.

 

5. Визнати таким, що втратив чинність, з 01 січня 2016 року наказ Державної служби статистики України від 19 серпня 2014 року № 243 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень із екології, лісового та мисливського господарства" (зі змінами) у частині форми державного статистичного спостереження № 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря за 20__ рік".

 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

В.о. Голови

І. М. Жук