ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

27.11.2015

м. Київ

№ 346

 

 

Про затвердження форм державних статистичних спостережень з питань сільського господарства

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", пунктів 4, 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, ураховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень з питань сільського господарства й отримання повної, всебічної та об’єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень з питань сільського господарства, що додаються, та ввести їх у дію:

1.1. Зі звіту за 2015 рік:

№ 50-сг (річна) "Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств";

№ 21-заг (річна) "Реалізація сільськогосподарської продукції";

№ 2-ферм (річна) "Основні показники господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві";

№ 6-сільрада (річна) "Окремі показники розвитку сільських, селищних, міських рад у галузі сільського господарства".

1.2. Зі звіту за січень 2016 року:

№ 21-заг (місячна) "Звіт про реалізацію продукції сільського господарства".

 

 

2. Поширити форми державних статистичних спостережень, затверджені цим наказом:

2.1. № 50-сг (річна), № 21-заг (місячна) – на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за переліком, визначеним органом державної статистики відповідно до затвердженої методології.

2.2. № 21-заг (річна) – на юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за переліком, визначеним органом державної статистики відповідно до затвердженої методології.

2.3. № 2-ферм (річна) – на фермерські господарства та малі підприємства, які здійснюють сільськогосподарську діяльність,  за переліком, визначеним органом державної статистики відповідно до затвердженої методології.

2.4. № 6-сільрада (річна) – на сільські, селищні, міські ради, на території яких розташовані сільські населені пункти.

 

3. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О. М.)  здійснювати методологічне керівництво щодо збирання й опрацювання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими пунктом 1 цього наказу.

 

4. Керівникам територіальних органів Держстату забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими пунктом 1 цього наказу.

 

5. Визнати такими, що втратили чинність:

5.1.  Наказ Державної служби статистики України від 14 червня 2013 року № 181 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень у галузі сільського та рибного господарства" (зі змінами) у частині річної форми державного статистичного спостереження № 2-ферм "Основні показники господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві за 20__ рік"  – з 01 січня 2016 року.

5.2. Наказ Державної служби статистики України від 02 липня 2014 року № 206 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень у галузі сільського господарства" (зі змінами) у частині річної форми державного статистичного спостереження № 21-заг "Реалізація сільськогосподарської продукції за 20__ рік" – з 01 січня 2016 року.

5.3. Наказ Державної служби статистики України від 25 вересня 2015 року № 219 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень з питань сільського та рибного  господарства" (зі змінами) у частині форм державних статистичних спостережень № 50-сг (річна) "Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств", № 6-сільрада (річна) "Окремі показники розвитку сільських, селищних, міських рад у галузі сільського господарства" – з 01 січня 2016 року та № 21-заг (місячна) "Звіт про реалізацію продукції сільського господарства" – з 01 лютого 2016 року.

 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

В.о. Голови

І. М. Жук