ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

24.06.2016

м. Київ

103

 

 

Про затвердження форм державного статистичного спостереження щодо площ, валових зборів та урожайності сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", пункту 4 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, ураховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державного статистичного спостереження щодо площ, валових зборів та урожайності сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду й отримання повної, всебічної та об’єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форми державного статистичного спостереження щодо площ, валових зборів та урожайності сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду, що додаються, та ввести їх у дію, починаючи зі звіту:

1) про посіви під урожай 2017 року – форму № 4-сг (річна) "Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур";

2) станом на 01 липня 2017 року – форму № 37-сг (місячна) "Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур".

 

2. Поширити форми державного статистичного спостереження, затверджені цим наказом, на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність.

 

3. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О. М.) здійснювати методологічне керівництво щодо збирання й опрацювання даних за формами державного статистичного спостереження, затвердженими цим наказом.

 

4. Керівникам територіальних органів Держстату забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державного статистичного спостереження, затвердженими цим наказом.

 

5. Визнати такими, що втратили чинність, з 01 червня 2017 року:

1) наказ Держстату від 25 вересня 2015 року № 219 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень з питань сільського та рибного господарства" (зі змінами) у частині форми державного статистичного спостереження № 37-сг (місячна) "Звіт про сівбу та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт";

2) наказ Держстату від 02 липня 2014 року № 206 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень у галузі сільського господарства" (зі змінами) у частині річної форми державного статистичного спостереження № 4-сг "Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай __ року".

 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

В.о. Голови

І. М. Жук