ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

23.12.2016

м. Київ

247

 

 

Про затвердження змін до Номенклатури продукції промисловості, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 17 грудня 2012 року № 520

 

 

 

 

Відповідно до статті 13 Закону України "Про державну статистику" та підпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, з метою вдосконалення державних статистичних спостережень

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити зміни, схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України, до Номенклатури продукції промисловості (далі – зміни до НПП), затвердженої наказом Державної служби статистики України від 17 грудня 2012 року № 520 (зі змінами) (у редакції наказу Державної служби статистики України від 25.12.2015 № 367), що додаються.

 

2. Увести в дію зміни до НПП, затверджені цим наказом, для проведення державних статистичних спостережень зі статистики промисловості: річних – зі звіту за 2016 рік, місячних – зі звіту за січень 2017 року.

 

3. Департаменту статистики виробництва (Петренко І. С.):

1) направити до 01 січня 2017 року електронну версію Номенклатури продукції промисловості з урахуванням змін до НПП, затверджених цим наказом, головним управлінням статистики в областях та м. Києві;

2) здійснювати методологічне й організаційне керівництво щодо використання змін до НПП, затверджених цим наказом, при проведенні державних статистичних спостережень зі статистики промисловості.

 

4. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення на офіційному веб-сайті Держстату Номенклатури продукції промисловості з урахуванням змін до НПП, затверджених цим наказом.

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Жук І. М.

 

 

 

Голова

 І. Є. Вернер