ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

12.06.2017

м. Київ

133

 

 

Про внесення змін до форми державного статистичного спостереження № 2-буд (квартальна) "Звіт про прийнятий в експлуатацію закінчений будівництвом об’єкт", затвердженої наказом Держстату від 05 серпня 2014 року № 225

 

 

 

 

Відповідно до підпункту 4 пункту 4 та пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, з метою приведення нормативних актів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, у відповідність із чинним законодавством й отримання повної, всебічної та об’єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1.  Унести до форми державного статистичного спостереження № 2-буд (квартальна) "Звіт про прийнятий в експлуатацію закінчений будівництвом об’єкт", затвердженої наказом Держстату від 05 серпня 2014 року № 225 (зі змінами), такі зміни:

 

1) у колонці "Подають:" слова та знаки "юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб-замовники, місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування щодо об’єктів, забудовниками яких є фізичні особи або фізичні особи-підприємці" замінити словами і знаком "органи державного архітектурно-будівельного контролю";

 

2) доповнити пункт 1.1 розділу 1 після рядка другого новим рядком третім такого змісту: "код ЄДРПОУ замовника об’єкта (для юридичної особи,

відокремленого підрозділу юридичної особи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

".

У зв’язку з цим рядки третій та четвертий вважати відповідно рядком четвертим.

 

2. Департаменту статистики виробництва (Петренко І. С.):

 

1) ознайомити зі змінами до форми державного статистичного спостереження № 2-буд (квартальна) "Звіт про прийнятий в експлуатацію закінчений будівництвом об’єкт", затвердженими цим наказом, Головне управління регіональної статистики та головні управління статистики в областях та м. Києві;

 

2) здійснювати організаційне керівництво щодо використання змін до форми державного статистичного спостереження № 2-буд (квартальна) "Звіт про прийнятий в експлуатацію закінчений будівництвом об’єкт", затверджених цим наказом, при проведенні державного статистичного спостереження "Основні показники щодо реалізації дозволів на будівництво".

 

3. Керівникам головних управлінь статистики в областях та м. Києві забезпечити розміщення на веб-сайтах територіальних органів Держстату інформації щодо змін до форми державного статистичного спостереження № 2-буд (квартальна) "Звіт про прийнятий в експлуатацію закінчений будівництвом об’єкт", затверджених цим наказом.

 

4. Департаменту планування та координації статистичної діяльності (Павленко Н. П.) внести зміни до Загального табеля (переліку) форм державних статистичних спостережень на 2017 рік, затвердженого наказом Держстату від 29 грудня 2016 року № 259.

 

 5. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) оприлюднити зміни до Загального табеля (переліку) форм державних статистичних спостережень на 2017 рік на офіційному веб-сайті Держстату.

 

6. Увести в дію зміни до форми державного статистичного спостереження  № 2-буд (квартальна) "Звіт про прийнятий в експлуатацію закінчений будівництвом об’єкт", затверджені цим наказом, для проведення державного статистичного спостереження "Основні показники щодо реалізації дозволів на будівництво" зі звіту за IІ квартал 2017 року. 

 

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Жук І. М.

 

 

Голова

І. Є. Вернер