ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

12.07.2017

Київ

№ 166

 

 

Про внесення змін до наказу Держстату від 27 лютого 2017 року №49 "Питання організації та проведення процедур закупівель у Держстаті"

 

 

 

 

Відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" від 25 грудня 2015 року № 922-VIІI (зі змінами), у зв’язку з уведенням у дію нових структури та штатного розпису Державної служби статистики України, а також кадровими змінами та з метою забезпечення безперервної діяльності тендерного комітету Держстату

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Унести до наказу Держстату від 27 лютого 2017 року № 49 "Питання організації та проведення процедур закупівель у Держстаті" такі зміни:

1) у пункті 2 слова знаки та цифру "кадрово-організаційного забезпечення № 1 Держстату" замінити словами знаком та цифрою "управління персоналом та організаційного забезпечення № 1";

2) у Складі тендерного комітету Державної служби статистики України, затвердженому наказом Держстату від 27 лютого 2017 року №49 (у редакції наказу Держстату від 24 квітня 2017 року №97), після слів та знака "секретар тендерного комітету," слова та знак "головний спеціаліст-економіст" замінити словами "заступник начальника".

 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

Головa

І. Є. Вернер