ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

17.07.2017

Київ

170

 

 

Про затвердження форми державного статистичного спостереження щодо площ, валових зборів та урожайності сільськогосподарських культур

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", підпункту 4 пункту 4 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, ураховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державного статистичного спостереження щодо площ, валових зборів та врожайності сільськогосподарських культур і отримання повної, всебічної та об’єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форму № 29-сг (річна) "Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду" державного статистичного спостереження щодо площ, валових зборів та врожайності сільськогосподарських культур, що додається, та ввести її у дію, починаючи зі звіту станом на 01 грудня 2017 року.

 

2. Поширити форму державного статистичного спостереження, затверджену цим наказом, на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за переліком, визначеним органом державної статистики відповідно до затвердженої методології.

 

3. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О. М.) здійснювати методологічне керівництво щодо збирання й опрацювання даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

 

4. Керівникам територіальних органів Держстату забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

 

5. Визнати таким, що втратив чинність, з 01 грудня 2017 року наказ Держстату від 25 вересня 2015 року № 219 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень з питань сільського та рибного господарства" (зі змінами) у частині форми державного статистичного спостереження № 29-сг (річна) "Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду".

 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Держстату Іщенка А. В.

 

 

 

Голова

І. Є. Вернер