ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

18.07.2017

Київ

174

 

 

Про внесення змін до наказу Державної служби статистики України від 25 вересня 2015 року № 219 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень з питань сільського та рибного господарства"

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", підпункту 4 пункту 4 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, ураховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, та з метою приведення актів Держстату у відповідність із чинним законодавством

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Унести до наказу Державної служби статистики України від 25 вересня 2015 року № 219 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень з питань сільського та рибного господарства" (зі змінами) такі зміни:

1) абзац другий підпункту 1.4 пункту 1 у частині державного статистичного спостереження за формою № 1-риба (квартальна) "Звіт про добування водних біоресурсів" виключити;

2) у підпункті 2.2 пункту 2 знаки та слова "№ 1-риба (квартальна)" виключити.

 

2. Зміни, затверджені цим наказом, увести в дію з 01  січня 2018 року.

 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Держстату Іщенка А. В.

 

 

 

Голова

І. Є. Вернер