ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

28.09.2017

Київ

254

 

 

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету статистики України

зареєстровано в Міністерстві

юстиції України 19 жовтня 2017 року

 за № 1277/31145

 

 

 

Відповідно до пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, з метою приведення нормативно-правових актів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, у відповідність із чинним законодавством

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Визнати такими, що втратили чинність з 01 лютого 2018 року, накази Державного комітету статистики України:

1) від 05 жовтня 2009 року № 366 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ціни (буд) "Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 жовтня 2009 року за № 975/16991 (із змінами);

2) від 26 липня 2010 року № 296 "Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ціни (буд) "Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 серпня 2010 року за № 608/17903.

 

2. Департаменту статистики цін (Калабуха О. С.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Жук І. М.

 

 

 

Голова

І. Є. Вернер