ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

20.12.2017

Київ

№ 330

 

 

Про затвердження Загального табеля (переліку) форм державних статистичних спостережень на 2018 рік

 

 

 

 

Відповідно до підпункту 14 пункту 4 та пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, та з метою забезпечення доступності, гласності та відкритості інформації щодо проведення у 2018 році державних статистичних спостережень

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Загальний табель (перелік) форм державних статистичних спостережень на 2018 рік, що додається.

 

2. Департаменту планування та координації статистичної діяльності (Позняк Ю. Є.) протягом трьох робочих днів надати департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) Загальний табель (перелік) форм державних статистичних спостережень на 2018 рік, затверджений цим наказом, для оприлюднення на офіційному веб-сайті Держстату.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення Загального табеля (переліку) форм державних статистичних спостережень на 2018 рік, затвердженого цим наказом, на офіційному веб-сайті Держстату.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Іщенка А. В.

 

 

 

Головa

І. Є. Вернер