ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

15.02.2017

Київ

39

 

 

Про внесення змін до форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці", затвердженої наказом Держстату від 10 червня 2016 року № 90

 

 

 

 

Відповідно до підпункту 4 пункту 4 та пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, з метою приведення нормативно-правових актів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, у відповідність із чинним законодавством й отримання повної, всебічної та об’єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Унести зміни до розділу ІV форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці", затвердженої наказом Держстату від 10 червня 2016 року № 90, замінивши слова, цифри та знаки "від однієї мінімальної заробітної плати до 2000,00, від 2000,01 до 3000,00, від 3000,01 до 4000,00, від 4000,01 до 5000,00, від 5000,01 до 6000,00, від 6000,01 до 7000,00, від 7000,01 до 8000,00, від 8000,01 до 10000,00, від 10000,01 до 15000,00, понад 15000,00" словами,  цифрами та знаками "від однієї мінімальної заробітної плати до 4000,00, від 4000,01 до 5000,00, від 5000,01 до 5500,00, від 5500,01 до 6000,00, від 6000,01 до 7000,00, від 7000,01 до 8000,00, від 8000,01 до 10000,00, від 10000,01 до 15000,00, від 15000,01 до 20000,00, понад 20000,00".

 

2. Увести в дію зміни до форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці", затверджені цим наказом, для проведення державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці" зі звіту за І квартал 2017 року.

 

3. Департаменту статистики праці (Сеник І. В.)

1) ознайомити зі змінами до форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці", затвердженими цим наказом, Головне управління регіональної статистики та головні управління статистики в областях та м. Києві;

2) здійснювати організаційне керівництво щодо використання змін до форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці", затверджених цим наказом, при проведенні державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці".

 

4. Керівникам головних управлінь статистики в областях та м. Києві забезпечити розміщення на веб-сайтах територіальних органів Держстату інформації щодо змін до форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці", затверджених цим наказом.

 

5. Департаменту планування та координації статистичної діяльності (Павленко Н. П.) внести зміни до Загального табеля (переліку) форм державних статистичних спостережень на 2017 рік, затвердженого наказом Держстату від 29 грудня 2016 року № 259.

 

6. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) оприлюднити зміни до Загального табеля (переліку) форм державних статистичних спостережень на 2017 рік на офіційному веб-сайті Держстату.

 

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Жук І. М.

 

 

 

Голова

І. Є. Вернер