ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

02.03.2017

Київ

54

 

 

Про внесення змін до Загального табеля (переліку) форм державних статистичних спостережень на 2017 рік

 

 

 

 

Відповідно до підпункту 14 пункту 4 та пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, та з метою забезпечення доступності, гласності та відкритості інформації щодо проведення у 2017 році державних статистичних спостережень

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Унести до Загального табеля (переліку) форм державних статистичних спостережень на 2017 рік, затвердженого наказом Держстату від 29 грудня 2016 року № 259 (далі – Загальний табель), такі зміни:

 

1) у графі "Найменування форм і накази щодо їх затвердження" пункту 7 підрозділу "Оплата праці та соціально-трудові відносини" розділу "Ринок праці" Загального табеля знаки та цифри "(10.06.2016 № 90)" замінити знаками, цифрами та словами "(10.06.2016 № 90 (зі змінами)";

 

2) у розділі "Державні фінанси, податки та публічний сектор" Загального табеля пункт 3 виключити;

 

3) розділ "Освіта" Загального табеля доповнити пунктом 5 такого змісту:

графу "№ п/п" викласти в такій редакції: "5.";

графу "Найменування форм і накази щодо їх затвердження" викласти в такій редакції: "Звіт про виконання державного замовлення (02.12.2014 № 377)";

графу "Індекс форми" викласти в такій редакції: "1-держзамовлення";

графу "Періодичність" викласти в такій редакції: "квартальна";

графу "Хто подає" викласти в такій редакції: "Юридичні особи: міністерства, інші органи державної влади, установи та організації, які визначені Кабінетом Міністрів України як державні замовники";

графу "Строк подання" викласти в такій редакції: "не пізніше 7 числа місяця, наступного за звітним періодом".

 

2. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення змін до Загального табеля (переліку) форм державних статистичних спостережень на 2017 рік, затверджених пунктом 1 цього наказу, на офіційному веб-сайті Держстату.

 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Іщенка А. В.

 

 

 

Голова

І. Є. Вернер