ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

06.07.2018

м. Київ

124

 

 

Про затвердження форми державного статистичного спостереження
№ 2-ТП (повітря)(річна) "Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів"

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику"  та підпункту 4 пункту 4 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, ураховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень з охорони навколишнього природного середовища й отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації

 

наказую:

 

1. Затвердити форму державного статистичного спостереження з питань охорони навколишнього природного середовища № 2-ТП (повітря)(річна) "Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів", що додається, та ввести її в дію, починаючи зі звіту за 2018 рік.

 

2. Поширити форму державного статистичного спостереження, затверджену цим наказом, на юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, які мають стаціонарні джерела викидів.

 

3. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О. М.):

 

1) здійснювати методологічне керівництво щодо збирання й опрацювання даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом;

2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) в електронному вигляді цей наказ для оприлюднення на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України.

 

4. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України.

 

5. Керівникам територіальних органів Державної служби статистики України забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

 

6. Визнати таким, що втратив чинність, з 01 січня 2019 року наказ Державної служби статистики України від 27 листопада 2015 року № 345 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 2-ТП (повітря)(річна) "Звіт про охорону атмосферного повітря".

 

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

Головa

І. Є. Вернер