ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

06.07.2018

м. Київ

№ 126

 

 

Про затвердження форми державного статистичного спостереження
№ 1-П (місячна) "Звіт про виробництво промислової продукції за видами"

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики промисловості й отримання повної, всебічної та об’єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форму державного статистичного спостереження № 1-П (місячна) "Звіт про виробництво промислової продукції за видами"  (фізюр), що додається, та ввести її у дію, починаючи зі звіту за січень 2019 року.

 

2. Поширити форму державного статистичного спостереження, затверджену цим наказом, на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, які займаються економічними видами діяльності промисловості.

 

3. Департаменту статистики виробництва (Петренко І. С.) здійснювати методологічне керівництво щодо збирання й опрацювання даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

 

4. Керівникам територіальних органів Держстату забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

 

5. Визнати таким, що втратив чинність, з 01 лютого 2019 року наказ Держстату України від 05 серпня 2014 року № 222 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики промисловості" (зі змінами).

 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Жук І. М.

 

 

 

Головa

І. Є. Вернер