ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

06.07.2018

м. Київ

№ 132

 

 

Про затвердження форми державного статистичного спостереження
1-риба (річна) "Звіт про добування водних біоресурсів"

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику"  та підпункту 4 пункту 4 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року №481, ураховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державного статистичного спостереження щодо рибогосподарської діяльності й отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації

 

наказую:

 

1. Затвердити форму державного статистичного спостереження щодо рибогосподарської діяльності № 1-риба (річна) "Звіт про добування водних біоресурсів", що додається, та ввести її у дію, починаючи зі звіту за 2018 рік.

 

2. Поширити форму державного статистичного спостереження, затверджену цим наказом, на юридичних осіб, які здійснюють рибогосподарську діяльність.

 

3. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О. М.):

1) здійснювати методологічне керівництво щодо збирання й опрацювання даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом;

2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронному вигляді для оприлюднення на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України.

 

4. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України.

 

5. Керівникам територіальних органів Державної служби статистики України забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

 

6. Визнати таким, що втратив чинність, з 01 січня 2019 року наказ Державної служби статистики України від 25 вересня 2015 року №219 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень з питань сільського та рибного господарства" (зі змінами) у частині форми державного статистичного спостереження № 1-риба (річна) "Звіт про добування водних біоресурсів".

 

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

Головa

І. Є. Вернер