ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

06.07.2018

м. Київ

№ 133

 

 

Про затвердження форм державного статистичного спостереження щодо площ, валових зборів і врожайності сільськогосподарських культур

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику" та підпункту 4 пункту 4 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, ураховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державного статистичного спостереження щодо площ, валових зборів і врожайності сільськогосподарських культур та отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форми державного статистичного спостереження щодо площ, валових зборів і врожайності сільськогосподарських культур, що додаються, та ввести їх у дію:

1) починаючи зі звіту станом на 01 грудня 2018 року – форму № 29-сг (річна) "Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду";

2) з 01 січня 2019 року – форму № 4-сг (річна) "Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур".

 

2. Поширити форми державного статистичного спостереження, затверджені цим наказом, на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність.

 

3. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О. М.):

1) здійснювати методологічне керівництво щодо збирання й опрацювання даних за формами державного статистичного спостереження, затвердженими цим наказом;

2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронному вигляді для оприлюднення на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України.

 

4. Департаменту планування та координації статистичної діяльності (Позняк Ю. Є.) внести зміни до Загального табеля (переліку) форм державних статистичних спостережень на 2018 рік, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 20 грудня 2017 року № 330, у частині форми № 29-сг (річна) "Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду", затвердженої цим наказом.

 

5. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України.

 

6. Керівникам територіальних органів Державної служби статистики України забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державного статистичного спостереження, затвердженими цим наказом.

 

7. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної служби статистики України від 17 липня 2017 року №170 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження щодо площ, валових зборів та урожайності сільськогосподарських культур".

 

8. Визнати таким, що втратив чинність, з 01 січня 2019 року наказ Державної служби статистики України від 24 червня 2016 року №103 "Про затвердження форм державного статистичного спостереження щодо площ, валових зборів та урожайності сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду" у частині форми державного статистичного спостереження № 4-сг (річна) "Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур".

 

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

Головa

І. Є. Вернер