ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

06.07.2018

м. Київ

№ 135

 

 

Про затвердження форм державного статистичного спостереження щодо виробництва продукції тваринництва, кількості сільськогосподарських тварин і забезпеченості їх кормами

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику"  та підпункту 4 пункту 4 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, ураховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державного статистичного спостереження щодо виробництва продукції тваринництва, кількості сільськогосподарських тварин і забезпеченості їх кормами й отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації

 

наказую:

 

1. Затвердити форми державного статистичного спостереження щодо виробництва продукції тваринництва, кількості сільськогосподарських тварин і забезпеченості їх кормами, що додаються, та ввести їх у дію:

1) зі звіту за 2018 рік – № 24 (річна) "Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами";

2) зі звіту за січень 2019 року – № 24-сг (місячна) "Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин".

 

2. Поширити форми державного статистичного спостереження, затверджені цим наказом, на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність.

 

3. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О. М.):

1) здійснювати методологічне керівництво щодо збирання й опрацювання даних за формами державного статистичного спостереження, затвердженими цим наказом;

2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронному вигляді для оприлюднення на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України.

 

4. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України.

 

5. Керівникам територіальних органів Державної служби статистики України забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державного статистичного спостереження, затвердженими цим наказом.

 

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної служби статистики України від 01 серпня 2016 року № 136 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень з питань сільського господарства" (зі змінами):

1) у частині форми державного статистичного спостереження № 24 (річна) "Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами" – з 01 січня 2019 року;

2) у частині форми державного статистичного спостереження № 24-сг (місячна) "Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин" – з 01 лютого 2019 року.

 

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

Головa

І. Є. Вернер