ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

09.07.2018

м. Київ

№ 139

 

 

Про затвердження форм державного статистичного спостереження зі статистики інвестицій зовнішньоекономічної діяльності

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", ураховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державного статистичного спостереження зі статистики інвестицій зовнішньоекономічної діяльності й отримання повної, всебічної та об’єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форми державного статистичного спостереження зі статистики інвестицій зовнішньоекономічної діяльності, що додаються, та ввести їх у дію, починаючи зі звіту:

1) за 2018 рік:

№ 11-зез (ВПІ) (річна) "Звіт про взаємозв'язки підприємства з прямими іноземними інвестиціями в рамках відносин прямого інвестування";

№ 12-зез (ВПІ) (річна) "Звіт про взаємозв'язки підприємства - прямого інвестора в рамках відносин прямого інвестування";

2) за січень–березень 2019 року:

№ 10-зез (квартальна) "Звіт про прямі іноземні інвестиції";

№ 13-зез (квартальна) "Звіт про прямі інвестиції за кордон".

 

2. Поширити форми державного статистичного спостереження, затверджені цим наказом:

1) № 10-зез (квартальна) – на юридичних осіб (крім банків), які одержали прямі інвестиції від нерезидентів, постійні представництва нерезидентів в Україні;

2) № 11-зез (ВПІ) (річна) – на юридичних осіб (крім банків), які одержали прямі інвестиції від нерезидентів, постійні представництва нерезидентів в Україні, які мають зобов'язання/вимоги перед/до інвесторами в рамках відносин прямого інвестування;

3) № 12-зез (ВПІ) (річна) – на юридичних осіб (крім банків), які здійснили прямі інвестиції за кордон, а також мають вимоги/зобов'язання до/перед підприємств(ами) в рамках відносин прямого інвестування;

4) № 13-зез (квартальна) – на юридичних осіб (крім банків), які здійснили прямі інвестиції за кордон, мають структурні підрозділи за кордоном.

 

3. Департаменту статистики виробництва (Петренко І. С.):

1) здійснювати методологічне керівництво щодо збирання й опрацювання даних за формами державного статистичного спостереження, затвердженими цим наказом;

2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронному форматі для оприлюднення на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України.

 

4. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України протягом трьох робочих днів з дня отримання його електронної версії.

 

5. Керівникам територіальних органів Держстату забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державного статистичного спостереження, затвердженими цим наказом.

 

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної служби статистики України від 13 жовтня 2014 року № 297 "Про затвердження форм державного статистичного спостереження зі статистики інвестицій зовнішньоекономічної діяльності" (зі змінами):

1) з 01 січня 2019 року в частині форм:

№ 11-зез (ВПІ) (річна) "Звіт про взаємозв'язки підприємства з прямими іноземними інвестиціями в рамках відносин прямого інвестування";

№ 12-зез (ВПІ) (річна) "Звіт про взаємозв'язки підприємства - прямого інвестора в рамках відносин прямого інвестування";

2) з 01 квітня 2019 року в частині форм:

№ 10-зез (квартальна) "Звіт про прямі іноземні інвестиції";

№ 13-зез (квартальна) "Звіт про прямі інвестиції за кордон".

 

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Жук І. М.

 

 

 

Головa

І. Є. Вернер