ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

09.07.2018

м. Київ

№ 140

 

 

Про затвердження форм державних статистичних спостережень щодо виконання державного оборонного замовлення на поставку продукції військового та спеціального призначення, на науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи та роботи за іншими напрямами, експорту/імпорту продукції військового призначення та подвійного використання

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень щодо виконання державного оборонного замовлення на поставку (закупівлю) продукції військового та спеціального призначення, на науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи та роботи за іншими напрямами, експорту/імпорту продукції військового призначення та подвійного використання й отримання повної, всебічної та об’єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень, що додаються, та ввести їх у дію, починаючи зі звітів:

1) за січень 2019 року:

№ 1-ПО (поставки) (місячна) "Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення";

№ 1-ПО (зведена) (місячна) "Звіт про поставку (закупівлю) продукції (товарів, послуг) за державним оборонним замовленням";

№ 1-ЕІО (місячна) "Звіт про експорт/імпорт продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання" (фіз  юр);

2) за січень–березень 2019 року:

№ 5-НО (наука/оборона) (квартальна) "Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи та роботи за іншими напрямами";

№ 5-НО (зведена) (квартальна) "Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи та роботи за іншими напрямами".

 

2. Поширити форми державних статистичних спостережень, затверджені цим наказом:

№ 1-ПО (поставки) (місячна) – на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які поставляють продукцію військового та спеціального призначення;

№ 1-ПО (зведена) (місячна) – на міністерства та інші центральні органи виконавчої влади – державні замовники, яким постановою Кабінету Міністрів України затверджені завдання державного оборонного замовлення за напрямами: поставка, ремонт та модернізація озброєння, військової та спеціальної техніки;

№ 1-ЕІО (місячна) – на юридичних та фізичних осіб-підприємців, які здійснювали експорт/імпорт продукції військового призначення та подвійного використання за дозволами Державної служби експортного контролю України на право здійснення відповідної міжнародної передачі товарів, послуг;

№ 5-НО (наука/оборона) (квартальна) – на юридичних осіб, які виконують державне оборонне замовлення, крім напрямів: поставка, ремонт та модернізація озброєння, військової та спеціальної техніки;

№ 5-НО (зведена) (квартальна) – на міністерства та інші центральні органи виконавчої влади – державні замовники, яким постановою Кабінету Міністрів України затверджені завдання державного оборонного замовлення, крім напрямів: поставка, ремонт та модернізація озброєння, військової та спеціальної техніки.

 

3. Департаменту статистики виробництва (Петренко І. С.):

1) здійснювати методологічне керівництво щодо збирання й опрацювання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом;

2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронному форматі для оприлюднення на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України.

 

4. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України протягом трьох робочих днів з дня отримання його електронної версії.

 

5. Керівникам територіальних органів Держстату забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

 

6. Визнати такими, що втратили чинність:

1) наказ Державної служби статистики України від 11 липня 2014 року № 211 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень щодо виробництва, поставки, експорту (імпорту) продукції військового призначення і подвійного використання, виконання наукових і науково-технічних робіт військового призначення та державного оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи" (зі змінами) у частині форм державних статистичних спостережень № 1-ПО (поставки) (місячна) "Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення", № 1-ЕІО (місячна) "Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання" – з 01 лютого 2019 року та в цілому – з 01 квітня 2019 року.

2) наказ Державної служби статистики України від 01 серпня 2013 року № 236 "Про затвердження зведених форм державних статистичних спостережень щодо поставки (закупівлі) продукції та виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у рахунок виконання державного оборонного замовлення" у частині форми державного статистичного спостереження № 1-ПО (зведена) (місячна) "Звіт про поставку (закупівлю) продукції (товарів, послуг) за державним оборонним замовленням" – з 01 лютого 2019 року та в цілому – з 01 квітня 2019 року.

 

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Жук І. М.

 

 

 

Головa

І. Є. Вернер