ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

19.11.2018

Київ

№ 250

 

 

Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань розвитку статистики національних рахунків України

 

 

 

 

На виконання підпункту 13 пункту 6, пунктів 9, 13 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року за № 481, та враховуючи пункти 45, 46 Плану заходів з реалізації рекомендацій експертів за результатами проведеної глобальної оцінки національної статистичної системи, затвердженого Головою Державної служби статистики України 14 листопада 2017 року, з метою подальшого розвитку статистики національних рахунків та її гармонізації з грошово-кредитною та фінансовою статистикою, статистикою платіжного балансу й державних фінансів

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Утворити міжвідомчу робочу групу з питань розвитку статистики національних рахунків України та затвердити її склад, що додається.

 

2. Керівнику робочої групи Жук І. М.:

1) забезпечувати підготовку плану засідань робочої групи та подавати його щорічно у першому кварталі на затвердження Голові Держстату;

2) залучати (за потреби) представників самостійних структурних підрозділів апарату Держстату до розгляду питань, віднесених до їх повноважень.

 

3. Департаменту національних рахунків та макроекономічної статистики   (Нікітіна І. М.) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронному форматі для оприлюднення на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України.

 

4. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України протягом трьох робочих днів після отримання його електронної версії.

 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

Головa

І. Є. Вернер