ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

10.05.2019

Київ

№ 151

 

 

Про затвердження форм державних статистичних спостережень з питань реалізації продукції сільського господарства та надходження її на перероблення

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", підпункту 4 пункту 4 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року №481, ураховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень з питань реалізації продукції сільського господарства та надходження її на перероблення й отримання повної, всебічної та об’єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень з питань сільського господарства, що додаються, та ввести їх у дію:

1) зі звіту за 2019 рік – № 21-заг (річна) "Звіт про реалізацію продукції сільського господарства";

2) зі звіту за І квартал 2020 року – № 13-заг (квартальна) "Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства";

3) зі звіту за січень 2020 року – № 21-заг (місячна) "Звіт про реалізацію продукції сільського господарства".

 

2. Поширити форми державних статистичних спостережень, затверджені цим наказом:

1) № 21-заг (річна), № 21-заг (місячна) – на юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність;

2) № 13-заг (квартальна) – на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають власні або орендовані переробні потужності та здійснюють перероблення молока сирого.

 

3. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О. М.):

1) здійснювати методологічне керівництво щодо збирання й опрацювання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом;

2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронному форматі для оприлюднення на офіційному веб-сайті Держстату.

 

4. Керівникам територіальних органів Держстату забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

 

5. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Держстату протягом трьох робочих днів після отримання його електронної версії.

 

6. Визнати такими, що втратили чинність:

1) наказ Державної служби статистики України від 01 серпня 2016 року №136 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень з питань сільського господарства" (зі змінами) – з 01 лютого 2020 року;

2) наказ Державної служби статистики України від 12 липня 2017 року №165 "Про затвердження форм державного статистичного спостереження з питань реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами" у частині форми державного статистичного спостереження № 21-заг (річна) "Звіт про реалізацію продукції сільського господарства" – з 01 січня 2020 року та в цілому – з 01 лютого 2020 року.

 

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

Головa

І. Є. Вернер

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
13.05.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше