ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

10.06.2019

Київ

205

 

 

Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики капітальних інвестицій та основних засобів

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", підпункту 4 пункту 4 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481 (зі змінами), ураховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень з питань статистики капітальних інвестицій та основних засобів

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень зі статистики капітальних інвестицій та основних засобів, що додаються, та ввести їх у дію:

1) зі звіту за 2019 рік – № 2-ОЗ ІНВ (річна) "Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції";

2) зі звіту за І квартал 2020 року – № 2-інвестиції (квартальна) "Звіт про капітальні інвестиції".

 

2. Поширити форми державних статистичних спостережень, затверджені цим наказом, на юридичних осіб – підприємства, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування.

 

3. Департаменту структурної статистики (Кузнєцова М. С.):

1) здійснювати методологічне керівництво щодо збирання й опрацювання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом;

2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронному форматі для оприлюднення на офіційному вебсайті Держстату.

 

4. Керівникам територіальних органів Держстату забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

 

5. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Держстату протягом трьох робочих днів після отримання його електронної версії.

 

6. Визнати такими, що втратили чинність:

1) наказ Держстату від 21 липня 2017 року № 195 "Про затвердження форм державного статистичного спостереження зі статистики капітальних інвестицій" у частині форми № 2-інвестиції (річна) "Звіт про капітальні інвестиції, вибуття й амортизацію активів" – з 01 січня 2020 року та в цілому – з 01 лютого 2020 року;

2) наказ Держстату України від 24 жовтня 2013 року № 321 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики капітальних інвестицій, основних засобів та будівництва" – з 01 січня 2020 року.

 

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Жук І. М.

 

 

 

Головa

І. Є. Вернер

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
12.06.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше