ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

04.07.2019

Київ

231

 

 

Про внесення змін до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах, затверджених наказом Державної служби статистики України від 22 січня 2015 року № 21

 

 

 

Відповідно до статей 13, 14 Закону України "Про державну статистику", підпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Унести до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах, затверджених наказом Держстату від 22 січня 2015 року № 21 (зі змінами) (далі – Методологічні положення),  такі зміни:

1) у пункті 2 розділу І слова, цифри та знаки "Регламенті Європейського Парламенту та Ради ЄС від 10.11.2015 № 2015/2003" замінити словами, цифрами та знаками "Регламенті Комісії (ЄС) № 2017/1515 від 31.08.2017";

2) у главі 2 розділу ІІІ:

у пункті 2 слова, цифри та знаки "Регламентом Європейського Парламенту та Ради ЄС від 10.11.2015 № 2015/2003" замінити словами, цифрами та знаками "Регламентом Комісії (ЄС) № 2017/1515 від 31.08.2017";

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Форма складається з восьми розділів: використання комп'ютерів та комп'ютерних мереж; фахівці та навички у сфері інформаційно-комунікаційних

технологій; доступ та використання мережі Інтернет; використання послуг хмарних обчислень; аналіз "великих даних"; використання 3D-друку; виставлення рахунків-фактур; електронна торгівля через мережу Інтернет. Показники форми характеризують рівень використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах.";

3) у списку використаних джерел пункти 11 та 12 викласти в такій редакції:

"11. Regulation (EU) No 808/2004 of the European Parliament and of the council of 21 April 2004 concerning Community statistics on the information society.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1408629417579&uri=CELEX:32004R0808

12. Commission regulation (EU) 2017/1515 of 31 August 2017 implementing Regulation (EC) No 808/2004 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on the information society for the reference year 2018. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R1515".

 

2. Департаменту структурної статистики (Кузнєцова М. С.):

1) здійснювати методологічне та організаційне керівництво щодо застосування на практиці змін, зазначених у пункті 1 цього наказу;

2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронному форматі для оприлюднення на офіційному вебсайті Держстату.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Держстату протягом трьох робочих днів після отримання його електронної версії.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Жук І. М.

 

 

 

Головa

І. Є. Вернер

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
17.07.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше