ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

19.07.2019

Київ

253

 

 

Про внесення змін до наказу Держстату від 27 лютого 2017 року № 49 "Питання організації та проведення процедур закупівель у Держстаті"

 

 

 

Відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" від 25 грудня 2015 року № 922-VIІI (зі змінами), у зв’язку з уведенням у дію нових структури та штатного розпису Державної служби статистики України, а також кадровими змінами та з метою забезпечення безперервної діяльності тендерного комітету Держстату

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Унести до наказу Держстату від 27 лютого 2017 року № 49 "Питання організації та проведення процедур закупівель у Держстаті" (у редакції наказу Держстату від 07 лютого 2019 року № 50) такі зміни:

1) у пункті 2 слова, знаки та цифру "департаменту управління персоналом та організаційного забезпечення № 1" замінити словами "адміністративного департаменту";

2) у Складі тендерного комітету Державної служби статистики України:

після слів "статистики населення" слова "та регіональної статистики" виключити;

після слова "начальник" перед словами "правового забезпечення" слово "відділу" замінити словом "управління";

після слів "головний спеціаліст" перед словом "відділу" знак та слово "-економіст" виключити.

 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

В. о. Голови

І. Жук

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
24.07.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше