ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

04.11.2019

Київ

№ 358

 

 

Про затвердження Змін до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження
щодо основних показників економічної діяльності підприємств сфери нефінансових послуг, затверджених наказом Державної служби статистики України

від 30 січня 2015 року № 27

  

Відповідно до статей 13, 14 Закону України "Про державну статистику", підпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481 (зі змінами), та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України Зміни до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо основних показників економічної діяльності підприємств сфери нефінансових послуг, затверджених наказом Державної служби статистики України від 30 січня 2015 року № 27 (у редакції наказу Державної служби статистики України від 27 жовтня 2017 року № 275 зі змінами),  що додаються (далі ‒ Методологічні положення).

 

2. Департаменту короткотермінової статистики (Петренко І. С.):

 

1)  здійснювати методологічне та організаційне керівництво щодо застосування на практиці Змін до Методологічних положень, затверджених цим наказом;

 

2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронному форматі для оприлюднення на офіційному вебсайті Держстату.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Держстату протягом трьох робочих днів після одержання його електронної версії.

 

4. Зміни до Методологічних положень, затверджені цим наказом, ввести у дію з 01 квітня 2020 року.  

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Жук І. М.

 

 

Головa

І. ВЕРНЕР

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
10.12.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше