ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

12.11.2019

м. Київ

№ 366

 

 

Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження за змінами цін у будівництві

 

 

  

Відповідно до статей 13, 14 Закону України "Про державну статистику", підпунктів 4 та 9 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481 (зі змінами), та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження за змінами цін у будівництві (далі − Методологічні положення), що додаються, та ввести іх у дію з 01 січня 2020 року.

 

2. Департаменту статистики цін (Калабуха О. С.):

1) здійснювати організаційне-методологічне керівництво щодо застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом;

2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронному форматі для оприлюднення на офіційному вебсайті Держстату.

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Держстату протягом трьох робочих днів після отримання його електронної версії.

 

4. Визнати таким, що втратив чинність, з 01 січня 2020 року наказ Держстату від 28 вересня 2017 року № 255 "Про  затвердження Методологічних положень щодо організації державного статистичного спостереження за змінами цін на будівельно-монтажні роботи і розрахунків індексів цін."

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Жук І. М.

 

 

 

Головa

І. ВЕРНЕР