ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

15.11.2019

м. Київ

№ 370

 

 

Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо оплати населенням житлово-комунальних послуг

 

  

 

Відповідно до статей 13, 14 Закону України "Про державну статистику", підпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо оплати населенням житлово-комунальних послуг (далі – Методологічні положення), що додаються, та ввести їх у дію з 01 лютого 2020 року.

2. Департаменту соціальної статистики (Сеник І. В.):

1) здійснювати організаційно-методологічне керівництво щодо застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом;

2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронному форматі для оприлюднення на офіційному вебсайті Держстату.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Держстату протягом трьох робочих днів після одержання його електронної версії.

 

4. Визнати таким, що втратив чинність, з 01 лютого 2020 року наказ Державної служби статистики України від 13 січня 2014 року № 9 (зі змінами).

 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Головa

І. ВЕРНЕР

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
11.02.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше