ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

17.12.2019

м. Київ

№ 403

 

 

Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо наявності та руху необоротних активів, амортизації

 

  

 

Відповідно до статей 13, 14 Закону України "Про державну статистику" та підпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481 (із змінами), та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

 НАКАЗУЮ:

 

 1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо наявності та руху необоротних активів, амортизації (далі – Методологічні положення), що додаються.

 

2. Департаменту структурної статистики (Кузнєцова М. С.):

 1) здійснювати організаційно-методологічне керівництво щодо впровадження та застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом;

 2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронному форматі для оприлюднення на офіційному вебсайті Держстату.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Держстату протягом трьох робочих днів після одержання його електронної версії.

 

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної служби статистики України від 07 липня 2014 року № 208 "Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо основних засобів".

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Жук І. М.

 

 

 

Головa

Ігор ВЕРНЕР

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
20.12.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше