ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

30.12.2019

Київ

№ 439

 

 

Про затвердження Змін до Методологічних положень зі статистики наукових досліджень і розробок, затверджених наказом
Державного комітету статистики України від 22 листопада 2011 року № 312

 

Відповідно до статей 13, 14 Закону України "Про державну статистику", підпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481 (зі змінами), та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України Зміни до Методологічних положень зі статистики наукових досліджень і розробок, затверджених наказом Державного комітету статистики України від 22 листопада 2011 року № 312 (зі змінами) (далі – Зміни до Методологічних положень), що додаються.

 

2. Департаменту структурної статистики (Кузнєцова М. С.):

 1) здійснювати методологічне та організаційне керівництво щодо застосування на практиці Змін до Методологічних положень, затверджених цим наказом;

 2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронному форматі для оприлюднення на офіційному вебсайті Держстату.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Держстату протягом трьох робочих днів після отримання його електронної версії.

 

4. Зміни до Методологічних положень, затверджені цим наказом, увести в дію з 01 січня 2020 року.

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Жук І. М.

 

 

 

Головa

Ігор ВЕРНЕР

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
08.01.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше