ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

30.12.2019

м. Київ

№ 441

 

 

Про затвердження Номенклатури товарів внутрішньої торгівлі

 

  

 

 Відповідно до статей 8, 13 Закону України "Про державну статистику", підпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481 (зі змінами), підпункту 29 пункту 1 Плану заходів з виконання Програми розвитку державної статистики до 2023 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 року № 222,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалену Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України Номенклатуру товарів внутрішньої торгівлі  (далі – НТВТ),  що додається.

 

2. Департаменту короткотермінової статистики (Петренко І. С.):

 1) здійснювати методологічне та організаційне керівництво щодо застосування у статистичній діяльності НТВТ, затвердженої цим наказом;

 2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронному форматі для оприлюднення на офіційному вебсайті Держстату.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Держстату протягом трьох робочих днів після отримання його електронної версії.

 

 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Жук І. М.

 

 

 

Головa

Ігор ВЕРНЕР

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
09.01.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше