ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

07.02.2019

Київ

50

 

 

Про деякі питання організації та проведення
процедур закупівель у Держстаті

 

Відповідно до статті 6 Закону України "Про публічні закупівлі" від 25 грудня 2015 року № 922-VIІI (зі змінами), Регламенту Світового банку зі здійснення закупівель позичальниками коштів фінансування інвестиційних проектів від 01 липня 2016 року (переглянутого в листопаді 2017 року та серпні 2018 року) та Договору про надання повноважень на впровадження Гранту Цільового фонду багатьох донорів з розбудови статистичної спроможності № TF0A7020 "Розробка статистичних методик і розбудова спроможностей в умовах збройного конфлікту в Україні" між Мінекономрозвитку та Держстатом, у зв’язку з необхідністю залучення тендерного комітету Державної служби статистики України до закупівлі товарів, робіт і послуг у рамках проекту "Розробка статистичних методик і розбудова спроможностей в умовах збройного конфлікту в Україні", що фінансується за рахунок Гранту Цільового фонду багатьох донорів з розбудови статистичної спроможності № TF0A7020 (Світовий банк)

 

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Унести до Положення про тендерний комітет Державної служби статистики України, затвердженого наказом Держстату від 27 лютого 2017 року № 49 (зі змінами), такі зміни:

 

1) У розділі І:

у пункті 1 після слів "відповідно до статей" цифру "8" замінити цифрою "6";

пункт 2 після слів "згідно із Законом" доповнити знаком та словами ", а в частині закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти кредитів, позик, що надані відповідно до міжнародних договорів України, згідно із цими договорами";

пункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти кредитів, позик, що надані відповідно до міжнародних договорів України міжнародними валютно-кредитними організаціями, Комітет керується правилами і процедурами, встановленими цими організаціями, а в разі невстановлення таких правил і процедур – керується Законом.".

 2) У розділі ІІ:

абзац дев'ятий пункту 7 після слів "передбачених Законом" доповнити словами "та міжнародними договорами України";

абзац дев'ятий пункту 9 та абзац шостий пункту 10 після слів "передбачені Законом" доповнити словами "та міжнародними договорами України".

 

2. Унести зміни до Складу тендерного комітету Державної служби статистики України, затвердженого наказом Держстату від 27 лютого 2017 року № 49 у редакції наказу Держстату від 14 грудня 2017 року № 326, виклавши його у новій редакції, що додається.

 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Головa

І. Є. Вернер

 

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
11.04.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше