ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

01.03.2019

Київ

№ 97

 

 

 

Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань гармонізації національних показників гендерної рівності до міжнародних стандартів

 

 

 

Відповідно до пунктів 9, 13 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року №481 (зі змінами), з метою виконання завдань та заходів з реалізації Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 року №273, та Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2018 року №634-р,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Утворити міжвідомчу робочу групу з питань гармонізації національних показників гендерної рівності до міжнародних стандартів та затвердити її склад, що додається.

 

2. Керівнику робочої групи (Вернер І. Є.):

1) забезпечувати підготовку та проведення засідань робочої групи щокварталу упродовж 2019-2021 років;

2) залучати (за потреби) представників самостійних структурних підрозділів апарату Держстату до розгляду питань, віднесених до їх повноважень.

 

3. Департаменту статистики послуг (Кармазіна О. О.) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронному форматі для оприлюднення на офіційному веб-сайті Держстату.

 

4. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Держстату протягом трьох робочих днів після отримання його електронної версії.

 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

Головa

І. Є. Вернер

 

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
04.03.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше