ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

06.04.2020

Київ

118

 

 

Про затвердження

Методологічних положень

з організації державного

статистичного спостереження

щодо виробництва продукції

військового призначення

 

 

    

     Відповідно до статей 13, 14 Закону України "Про державну статистику", підпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481 (зі змінами), та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

    

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації  Державної служби статистики України Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо виробництва продукції військового призначення (далі ‒ Методологічні положення), що додаються.

 

2. Департаменту короткотермінової статистики (Петренко І. С.):

 1) здійснювати організаційно-методологічне керівництво щодо впровадження та застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом;

 2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронному форматі для оприлюднення на офіційному вебсайті Держстату.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікації (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Держстату протягом трьох робочих днів після отримання його електронної версії.

 

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної служби статистики України від 25 грудня 2013 року № 415 "Про затвердження Методологічних положень щодо організації державних статистичних спостережень зі статистики оборонно-промислового комплексу" (зі змінами).

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Жук І. М.

 

 

Головa

Ігор Вернер

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
08.04.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше