ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

16.04.2020

Київ

124

 

 

Про затвердження

Методологічних положень

з організації державного

статистичного спостереження

щодо експорту/імпорту

продукції (товарів, послуг)

військового призначення та

подвійного використання

 

 

    

       

Відповідно до статей 13, 14 Закону України "Про державну статистику", підпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481 (зі змінами), та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

НАКАЗУЮ:

    

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації  Державної служби статистики України Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо експорту/імпорту продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання (далі ‒ Методологічні положення), що додаються.

 

2. Департаменту короткотермінової статистики (Петренко І. С.):

 1) здійснювати організаційно-методологічне керівництво щодо впровадження та застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом;

 2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронному форматі для оприлюднення на офіційному вебсайті Держстату.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікації (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Держстату протягом трьох робочих днів після отримання його електронної версії.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Жук І. М.

 

Головa

Ігор Вернер

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
16.04.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше