ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

09.07.2020

Київ

№ 204

 

 

Про затвердження Методологічних положень

з організації державного статистичного спостереження

"Річні національні рахунки"

 

 

    

Відповідно до статей 13, 14 Закону України "Про державну статистику", підпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481 (зі змінами), та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження "Річні національні рахунки" (далі – Методологічні положення), що додаються.

 

2. Департаменту  статистики національних  рахунків (Нікітіна І. М.):

 1) здійснювати методологічне та організаційне керівництво щодо застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом;

 2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронному форматі для оприлюднення на офіційному вебсайті Держстату.

  

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Держстату протягом трьох робочих днів після отримання його електронної версії.

 

4. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державного комітету статистики України:

від 07 березня 2002 року № 113 "Про затвердження Методичних вказівок щодо розрахунку доходів та витрат населення України";

від 16 лютого 2004 року № 112 "Про затвердження Методологічних положень щодо складання фінансового рахунку";

від 08 листопада 2004 року № 609 "Про затвердження Методичних вказівок щодо складання рахунку розподілу первинного доходу";

від 14 січня 2005 року № 14 "Про затвердження Методологічних положень щодо складання рахунку переоцінки";

від 09 грудня 2005 року № 420 "Про затвердження Методики складання рахунку виробництва за інституційними секторами економіки";

від 01 березня 2006 року № 62 "Про внесення змін до Методичних вказівок щодо розрахунку доходів та витрат населення України";

від 27 липня 2007 року № 271 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання рахунків перерозподілу доходу в натурі та використання доходу за інституційними секторами економіки";

від 27 липня 2007 року № 272  "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання рахунку вторинного розподілу доходу за інституційними секторами економіки";

від 12 грудня 2008 року № 498 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання рахунку капіталу за інституційними секторами економіки";

від 30 грудня 2009 року № 506 "Про затвердження Методологічних положень щодо складання рахунку інших змін в обсязі активів".

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Жук І.М.

 

Головa

Ігор Вернер

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
10.07.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше