ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

01.09.2020

Київ

№ 264

 

 

 

Про внесення змін до Методологічних основ та пояснень до позицій Класифікації видів економічної діяльності, затверджених наказом Державного комітету статистики України від 23 грудня 2011 року № 396

 

 

 

Відповідно до статті 12 Закону України "Про державну статистику" та підпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481 (зі змінами),

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Унести до розділу 85 "Освіта" секції Р "Освіта" Пояснень до Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010) Методологічних основ та пояснень до позицій Класифікації видів економічної діяльності, затверджених наказом Державного комітету статистики України від 23 грудня 2011 року № 396, такі зміни:

1) у поясненнях до класу 85.32 "Професійно-технічна освіта" слова "˗ професійно-технічну освіту вищого рівня, див. 85.4" замінити словами "˗ фахову передвищу освіту, див. 85.4";

2) назву класу 85.41 "Професійно-технічна освіта на рівні вищого професійно-технічного навчального закладу" викласти в такій редакції:

"Фахова передвища освіта";

 

3) у другому реченні пояснень до класу 85.41 слова "невищої професійної освіти" замінити словами "фахової передвищої освіти".

 

2. Департаменту статистичної інфраструктури (Остапчук Ю. М.):

 

1) здійснювати методологічне та організаційне керівництво щодо застосування у статистичній діяльності Методологічних основ та пояснень до позицій Класифікації видів економічної діяльності, затверджених наказом Державного комітету статистики України від 23 грудня 2011 року № 396 (зі змінами);

2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ та Методологічні основи та пояснення до позицій Класифікації видів економічної діяльності, затверджені наказом Державного комітету статистики України від 23 грудня 2011 року № 396 (зі змінами), в електронному форматі для оприлюднення на офіційному вебсайті Держстату.

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу та Методологічних основ та пояснень до позицій Класифікації видів економічної діяльності, затверджених наказом Державного комітету статистики України від 23 грудня 2011 року № 396 (зі змінами), на офіційному вебсайті Держстату протягом трьох робочих днів після одержання їх електронних версій.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

   

Головa

Ігор Вернер

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
02.09.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше